Warning: file_get_contents(http://wedlink.buklsainsa.org/ee2.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/namuprid/domains/namu-pridavimas.lt/public_html/wp-content/themes/namo-pridavimas/header.php on line 56

Namo pridavimas

Namo pridavimas ar kitaip Statybų užbaigimas, tai procedūra, kai patvirtinama (tai atlieka Valstybinė  teritorijų  planavimo  ir  statybos  inspekcija  prie  Aplinkos  ministerijos ), kad jūsų gyvenamasis namas ar kitas statinys yra baigtas statyti, jame nėra nukrypimų nuo projekto ir pan.
Norint užbaigti Namo pridavimą Statybų inspekcijoje reikalingi  šie dokumentai:

 1. Deklaracija.
 2. Statybą leidžiantis dokumentas.
 3. Statinio projektas.
 4. Statinio kadastro duomenų byla.
 5. Požeminių inžinerinių tinklų kontrolinė  nuotrauka.
 6. Sklypo su statiniais geodezinė nuotrauka.
 7. Geriamojo vandens kokybės tyrimų dokumentus bei Nacionalinio visuomenės sveikatos centro išvadą apie šių tyrimų rezultatų atitiktį visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų nustatytiems reikalavimams.
 8. Pastatų energinio naudingumo sertifikatai.
 9. Pastatų garso klasifikavimo protokolai (kai privalomi).

 

namo-pridavimas

Būna, kad statinio projekte nurodyti statinio bendrieji rodikliai skiriasi nuo faktinių, tuomet Statybų inspekcija sprendžia, ar šie nukrypimai yra esminiai Namo pridavimui ir ar jie daro įtaką statinio atitikčiai esminiams reikalavimams. Prie neesminių faktinių nukrypimų nuo statinio projekte nurodytų statinio bendrųjų rodiklių priskiriami:

 1.  inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų matmenų – iki 5 proc.;
 2. pastatų ir inžinerinių statinių aukščio – iki 0,2 m; kitų matmenų – iki 0,2 m, išskyrus atvejus, kai šie nukrypimai sumažina norminius atstumus iki sklypų ribų, kai nėra gretimų sklypų savininkų ar valdytojų rašytinių sutikimų;
 3. pastatų ir inžinerinių statinių vietos žemės sklype (teritorijoje) – iki 0,3 m, išskyrus atvejus, kai šie nukrypimai sumažina norminius atstumus iki sklypų ribų, kai nėra gretimų sklypų savininkų ar valdytojų rašytinių sutikimų.